FÓRUM DODAVATELŮ A PROVOZOVATELŮ HO.RE.CA TRHU

II. Fórum provozovatelů a dodavatelů ho.re.ca trhu

20. – 23. 2. 2014
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA-HOLEŠOVICE


Fórum provozovatelů a dodavatelů ho.re.ca trhu, zaměřené na úspěšný a efektivní provoz ubytovacích zařízení. Představuje workshopy, diskusní kulaté stoly a přednášky, prezentace dodavatelů a úspěšných ho.re.ca konceptů. Na programovou část kontinuálně navazuje úsek pro prezentaci dodavatelů interiérového a provozního vybavení hotelových, wellness a lázeňských zařízení, a prezentaci těchto podniků.

MOŽNOST ÚČASTI A PREZENTACE dodavatelů interiérového a provozního vybavení hotelových a lázeňských zařízení:
• spolupráce a účast na programu
• vlastní expozice/hotreqpoint
• uvedení log, reklamní projekce, distribuce firemních tiskovin, sponzorství soutěží apod.
• podmínky účasti jsou uvedeny v přihláškové dokumentaci

ÚČASTNÍKEM NEBO PARTNEREM HOTREQ FÓRUM JE:
DODAVATEL − interiérového a provozního vybavení pro hotelová, lázeňská a wellness zařízení
PROVOZOVATEL − hotelového, lázeňského a wellness zařízení
Účastníci se mohou prezentovat společně (dodavatel + provozovatel) nebo samostatně.

NÁVŠTĚVNÍKEM GASTRO TOUR A HOTREQ FÓRUM JE:
• majitel nebo provozovatel gastronomického, hotelového, wellness a lázeňského zařízení, kuchaři, gastronomové, zástupci dodavatelů do ho.re.ca, ostatní odborníci z gastronomie a hotelnictví, hotelové a gastronomické školy, zástupci a odborníci cestovního ruchu 
• laická veřejnost se zájmem o nabídku gastronomie, hotelnictví, lázeňství, wellness a cestovního ruchu.

CÍLE GASTRO TOUR A HOTREQ FÓRUM:
• účinná a efektivní propagace, osvěta a podpora profesionální gastronomie, hotelnictví a wellness
• propojení profesionálních gastronomů, provozovatelů ho.re.ca podniků s jejich dodavateli, ukázky a poradenství pro efektivní provoz a zvýšení jeho úspěšnosti 
• seznámení laické veřejnosti/potenciálního hosta s trendy v gastronomii, hotelnictví a wellness, nabídkou ho.re.ca podniků
• upevnění kontaktů, získání nových klientů a referencí 
• mediální podpora oboru.

FotografieFotografie